Pag-aayos ng Katayuan
Paano Magkaroon ng Green Card sa US

Pag-aayos ng Katayuan Ang pag-aayos ng katayuan (AOS) ay nagbibigay-daan sa isang taong kwalipikado na maging isang permanenteng residente na makakuha ng green card nang hindi kinakailangang lumabas ng Estados Unidos.

Kapag nag-apply ang isang tao para sa AOS, siya rin ay nag-aaplay para sa work permit (EAD) at, kung kwalipikado, para sa isang travel permit (Advance Parole o AP). Karaniwan, ang isang aplikante para sa AOS ay dapat na pumasok sa Estados Unidos nang legal at hindi pa lumalabag sa kanyang katayuan sa imigrasyon.

Upang mag-apply para sa pag-aayos ng katayuan, kailangan mong isumite ang form I-485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status kasama ang mga ebidensya at ang tamang bayad para sa pag-file. Gamitin ang form I-765 para mag-apply para sa EAD work permit at ang form I-131 para mag-apply para sa Advance Parole travel permit.

Mayroong ilang mga exemption sa pangkalahatang patakaran upang kwalipikahin para sa Pag-aayos ng Katayuan.

Section 245(i) ng batas ang nagbibigay-daan sa ilang mga indibidwal na may lumang mga petsa ng priyoridad na magbayad ng multa at ayusin ang kanilang katayuan kahit na pumasok sila sa Estados Unidos nang ilegal o lumabag o nag-overstay sa kanilang hindi-immigrant na katayuan.

Section 245(k) ang nagbibigay-daan na kung ang isang tao ay nag-aapply para sa AOS batay sa isang employment-based immigrant visa petition, siya ay kwalipikado na gawin ito basta’t siya ay pumasok sa Estados Unidos nang legal at hindi lalabas sa kanyang katayuan ng higit sa 180 araw mula sa kanyang pinakabagong pagpasok.

Bukod pa rito, ang mga taong kasama sa mga immediate relatives (magulang, asawa, at anak ng mga mamamayan ng Estados Unidos) ay maaaring ayusin ang kanilang katayuan kung sila ay pumasok sa Estados Unidos nang legal kahit na sila ay nag-overstay o nagtrabaho nang walang pahintulot nang hindi kinakailangang magbayad ng multa. Ang isang anak na mamamayan ng Estados Unidos ay dapat na 21 taon gulang o mas matanda upang maisponsor ang kanyang mga magulang para sa green cards.

Maaari kang manatiling updated sa mga oras ng paghihintay sa Visa Bulletin sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming Libreng E-Mail Newsletter.

 

Client Reviews

Pag-aayos ng Katayuan </br> Paano Magkaroon ng Green Card sa US 1

Sulit ang Bawat Sentimo

“Ang aming karanasan sa Law Offices ni Carl Shusterman ay nagsimula sa isang telekonperensya kasama si Ginoong Shusterman mismo, na tumagal ng isang oras. Assign kami sa koponan ng Abogado na si Jennifer Rozdzielski at Ana Cruz. Hindi madali ang sitwasyon, at kinailangan naming maglaan ng mga tatlong taon at maraming papel upang malutas ito. Lubos naming nakilala si Jennifer at Ana sa proseso. Nanatiling positibo sila at sinigurado na kami ay nasa tamang landas sa lahat ng mga papel at form na kinakailangan. Kailangan kong sabihin na kami ay trinato nila bilang pamilya, at sila ay nagalak nang kami ay tuluyang makamit ang aming mga pangarap. Lubos kaming natutuwa na pinili namin sila - sulit ang bawat sentimo!!”

- James Baker, Portland, Oregon
Read More Reviews

Zoom Consultations Available!

Inaasahan namin na ang mga sumusunod na video, artikulo, at mga tagubilin sa praktis ay makatutulong sa iyo na maging isang legal na permanenteng residente ng Estados Unidos sa pamamagitan ng AOS.

Ang pahinang ito ay nahahati sa sumusunod na mga sub-seksyon:

Pangkalahatang Impormasyon – Pag-aayos ng Katayuan

Mga Video sa Pag-aayos ng Katayuan

  • Pag-aayos ng Katayuan – Ipinaliliwanag ng video na ito ang proseso ng pagkuha ng permanenteng tirahan nang hindi kinakailangang lumabas ng Estados Unidos.

 

  • Pag-aayos ng Katayuan sa Pamamagitan ng Seksyon 245(i) – Ang Seksyon 245(i) ng batas sa imigrasyon ay nagbibigay-daan sa ilang mga indibidwal na nag-overstay sa kanilang mga visa o pumasok sa Estados Unidos nang walang inspeksyon na mag-adjust ng kanilang katayuan bilang permanenteng mga residente nang hindi kinakailangang umalis ng Estados Unidos.

 

Mga Tagumpay na Kuwento

Pag-aayos ng Katayuan

Tagubilin sa Praktis

Pagkakaroon ng Permanenteng Tirahan at Pag-aayos ng Katayuan: Karagdagang mga Mapagkukunan

******************************************************************************

Disclaimer – Ginamit namin ang artipisyal na katalinuhan, partikular ang Chat GPT 4, upang isalin ang orihinal na bersyon ng pahinang ito mula sa Ingles tungo sa wikang ito noong 2023. Hindi namin alam kung ang pagsasalin na ito ay lubos na tumpak. Bukod dito, ang pahinang ito ay maaaring hindi lubos na napapanahon. Nagtatangkang payuhan ang aming mga mambabasa na hindi umaasa sa pahinang ito bilang legal na payo, kundi bilang impormasyon na nagbibigay ng konteksto tungkol sa sistema ng imigrasyon ng Estados Unidos.

FREE NEWSLETTER
Immigration Updates
We promise not to spam you. Unsubscribe at any time.
Invalid email address

Decades of Immigration Experience Working for You


What Can We Help You With - Videos

Winning Your Case in Immigration Court

Green Cards through Employment

Green Card through Marriage

 

View More Videos